Jadrové vŕtanie

Tento spôsob vŕtania je vhodný na vŕtanie otvorov pre rozvody kanalizácie, vody, plynu, kúrenia, klimatizácie...

Je výhodný z viacerých hľadísk:
  • nenarúša statiku stavby vibráciami
  • je rýchly a presný
  • umožňuje vŕtať pod uhlom
  • bezprašný
Cennik jadrového vŕtania